III Workshop 2010

“III. Kozmos’dan  Kaos’a Atölye Çalışması”
28-30 Mayıs 2010
Gümüşlük Akademisi, Gümüşlük

Koordinatör: K. Gediz Akdeniz

Program:

III-KozmosdanKaosa-GumuslukAkademisi-2010