IV Workshop 2011

“V. Kozmos’dan  Kaos’a Atölye Çalışması”
19–21 Ağustos 2011
Gümüşlük Akademisi, Gümüşlük

Koordinatör: K. Gediz Akdeniz

Program:

V-KozmosdanKaosa-GumuslukAkademisi-2011