II Workshop 2009

“I.Düzenden Kaos’a Simulakr’dan Zuhur’a”

Atölye Çalışması

20-21 Haziran 2009

Gümüşlük Akademisi, Bodrum

Koordinatör: K. Gediz Akdeniz

Program:

II-KozmosdanKaosa-GumuslukAkademisi-2009